Leśniczówka

Po powrocie z urodzin ojca, Ewa jest szczęśliwa, że mężczyźni jej życia tak świetnie się dogadują. Krzysztof nie ma serca, by wyprowadzać ją z błędu. Nieco później, w biurze, Płoska i Majewski przygotowują się do rozmowy online z przedstawicie