Leśniczówka

Wczesnym rankiem zaspany Tadeusz wchodzi do kuchni. Zastaje tam gotową do wyjścia Czesławę. Żona wyjaśnia mu, że musi tak wcześniej pędzić do pracy, bo przecież obiecała zastąpić Magdę. Edytka, Artur i Bartuś siedzą przy śniadaniu. Nagle ktoś dzwoni