Leśniczówka

Miłka nadal nie ma odwagi zapytać Szymona, kiedy odda jej syna. Karcz stwierdza, iż powinna zaryzykować... W ośrodku zjawia się Olga. Dagmara proponuje, by dołączyła do jej grupy zajęciowej, ale Jasińska oświadcza, że wpadła po swój sprzęt do