Leśniczówka

Tuż przed wyjściem do pracy Wigrowski pyta Beatkę, czy ma jakieś plany na popołudnie – on musi służbowo wyjechać, nie wróci na noc i wolałby, żeby ukochana od razu po pracy wróciła do Borowika. Jedynak zapewnia solennie, że tak zr