Leśniczówka

Miłka wchodzi do kuchni w domu Karcza, zagląda do szuflady i przelicza leżące tam tabletki. W tym momencie w pomieszczeniu zjawia się Janusz... Po kilku godzinach do Leśniczówki przyjeżdża psychiatra. Ma na prośbę biznesmena ustalić, czy Bogda