Leśniczówka

Zdruzgotana Czesława przygotowuje śniadanie, ale jednocześnie bardzo uważnie obserwuje Tadeusza siedzącego przy kuchennym stole. Nagle w progu zjawia się Pati i oświadcza, że muszą już wychodzić do szkoły. Ździebłowska prosi wnuczkę, by dziś została