Leśniczówka

Po przegadaniu całej nocy Magda i Jacek idą razem po Pati, którą lekarka obiecała odprowadzić do szkoły. Czesława, Natalia i Pati są zachwycone widząc ich razem. Po południu Zalewska zaczyna przygotowywać się do wyjazdu do Krakowa, gdzie przez