Leśniczówka

Kolacja w domu Majewskich przebiega w przemiłej atmosferze, aż do momentu, w którym Krzysztof zaczyna snuć opowieści o dzieciństwie Poli. Następnego dnia Majewski zastanawia się, dlaczego córka tak dziwnie się zachowuje. Hania sugeruje,