Leśniczówka

Krzysztof odnajduje Roberta smętnie sączącego piwo w barze. Matysek z rezygnacją oświadcza, że wspólnik może go natychmiast zwolnić. Ale Majewski nie ma takiego zamiaru. Informuje przyjaciela, że wie o jego kłopotach i bardzo mu współczuje... Jednocześnie przeprasza za posądzenie o powrót do hazardu. W końcu mężczyźni ustalają wspólny plan działania. W domu Majewskich Pola od samego rana ciężko pracuje. Gdy do jej pokoju zagląda Hania, okazuje się, że dziewczyna przygotowuje profesjonalne CV. Kilka godzi później wręcza je... swojemu ojcu! Po chwili wahania Krzysztof decyduje się przyjąć córkę na staż. W domu Antoniego Kasia i Aniela siedzą przed ekranami laptopów i próbują wymyśleć temat odpowiedni dla ich portalu.