Leśniczówka

Gdy wczesnym rankiem Czesława schodzi do kuchni, zastaje w niej Pati zakładającą buty. Dziewczynka wyjaśnia, że wybiera się do mamy do szpitala. Ździebłowska przekonuje ją, że nie jest to najlepszy moment na odwiedziny. Magda prosi Mondrasiuka, by złamał dane słowo i powiedział jej, co dolega Natalii. Mężczyzna odmawia, ale proponuje, by razem pojechali do szpitala i przekonali córkę Tadeusza do wyznania prawdy. Kiedy docierają do kliniki, salowa sprząta pokój Natalii. Nowicki informuje Łukasza i Kowalskiego, że zamierza przesłuchać Bogdana. Janusz Karcz jednak oświadcza, że przesłuchanie nie może się odbyć bez adwokata.