Leśniczówka

Jacek wybiega za Magdą z domu opieki. Gdy ja dogania, próbuje tłumaczyć sytuację, ale Ździebłowska nie chce go słuchać. Dołącza do nich Czesława, po chwili odchodzi wraz z córką. W tym momencie zjawia się Natalia. Wściekły Mondrasiuk wr