Leśniczówka

Zaskoczony Krzysztof przygląda się siedzącym przy stole ojcu i kobiecie w mundurze. W końcu Jerzy przedstawia synowi swojego gościa. Hanna Rogulska dziękuje starszemu Majewskiemu za kolację i zbiera się do wyjścia. Następnego dnia rano Krzysztof pr&o