Leśniczówka

Po wyjściu z domu Beata ze zdziwieniem zauważa samochód Łukasza. Policjant proponuje, że ją podwiezie do pracy, a Jedynak zaprasza go na obiad. Gdy po odwiezieniu dziewczyny Wigrowski przyjeżdża na komisariat, koledzy urządzają mu owacje na stojąco. Do gratulacji dołącza się także Nowacki. Okazuje się, że włosy z kolekcji Cześka należą do dwóch zaginionych kobiet i jednej, która zmarła w dziwnych okolicznościach w szpitalu, w którym pracował ujęty mężczyzna. Ale nie ma bezpośrednich dowodów na winę Cześka. W tym momencie Łukasz zdaje sobie sprawę, że obrońca psychopaty może zakwestionować metody, jakie zastosowano przy jego ujęciu. Swoimi wątpliwościami dzieli się z Beatą.