Leśniczówka

Katarzyna odwiedza w LasPoście Piotra, który niedawno wrócił z sanatorium. Przy okazji Aniela oświadcza, że już zorganizowała jej komitet wyborczy. Pierwsze spotkanie jest o osiemnastej! Kilka minut później Katarzyna zjawia się w leśniczówce. Przez uchylone drzwi do gabinetu Konrada słyszy podniesiony głos sołtysa. Po chwili wzburzony Gałek wychodzi. W drzwiach zaczyna rzuca pod adresem Ruszczycówny i Lesińskiego kilka złośliwych uwag. W firmie Krzysztofa zjawia się Teodor. Żąda od Majewskiego, by ten porozmawiał z Natalią i przekonał ją, żeby nie odchodziła z kancelarii. Wzburzony Krzysztof oświadcza, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Musi wymyśleć, jak powiedzieć Jerzemu, że nie jest jego ojcem! Kilka godzin później mecenas Grzymowski spotyka się ze Szypińską i po raz kolejny próbuje ją przekonać, by nie rezygnowała z pracy w jego kancelarii. Przy okazji zdradza jej, co obiecał Karczom w zamian za pomoc w oczyszczeniu Krzysztofa z zarzutów.