Leśniczówka

Wigrowski otwiera drzwi do celi Beaty i proponuje jej, by wyszła. Oburzona dziewczyna odmawia i żąda widzenia z Nowackim. Chce powiedzieć komendantowi, że jego ludzie wypuścili psychopatę. Wigrowski w końcu rezygnuje i uświadamia Jedynak, iż zamelduje szefowi, że doszło do czynnej napaści na funkcjonariusza. Ostatecznie Jedynak opuszcza komendę i dostrzega czekającego na nią Krawczyka. Wyjeżdżając z Borowika Bogdan zauważa, że zajazd obserwuje nieznajomy mężczyzna. Kilka godzin później dostrzega go wśród robotników Karczpolu. Pytany przez niego Kurek twierdzi, że mężczyzna nazywa się Ryszard Jakubczyk. Po powrocie do domu Bogdan sięga po teczkę z aktami Klary. Wśród innych dokumentów odnajduje zdjęcie ojca dziewczyny.