Leśniczówka

Beata nadal mieszka w Borowiku. Dzwoni do Konrada i pyta go, czy może sobie przedłużyć urlop. Leśniczy jest zaskoczony i stwierdza, że już w papierach wypisał tydzień. Jedynak decyduje się wziąć wolne na żądanie. Wiele wskazuje na to, że dziewczyna o