Leśniczówka

Między Januszem, a Bogdanem dochodzi do scysji. Syn ma już dosyć podejrzliwości i kombinowania ojca. W końcu młodszy z Karczów każe Bogdanowi wynosić się ze swojego domu. Niedługo potem w Borowiku zjawia się Nowacki ze swoimi ludźmi. Przedstaw