Leśniczówka

Krzysztof odnajduje w swoim gabinecie sprzęt należący do Ździebłowskiej. Wściekły uświadamia Lidii i Robertowi, że przez nich może wrócić do więzienia. W tym samym czasie Magda przychodzi na komendę do Nowackiego. Policjant informuje ją, że Ja