Leśniczówka

Pola oznajmia matce, że wybiera się do Warszawy na imprezę. Ruszczyc jest zaskoczona, a po chwili zabrania córce iść na prywatkę. Doktor Ździebłowską odwiedza Gromniakowa. Czesława uświadamia ją, że może być ciężko chora. Nowacki przez przypad