Les Norton

Price wysyła Lesa na północne wybrzeże, aby odrobił straty klubu. Les rozwiązuje problem i czuje się rozdarty między miastem a wsią. Emily wykonuje ruch.