Labirynt wspomnień

Nisan nie udaje się uciec porywaczom. Bez leków jej stan się pogarsza. Efe chce uzyskać z banku potrzebne pieniądze, aby odzyskać ukochaną.