Labirynt wspomnień

Nisan zamierza sprzedać udziały w firmie. Seda postanawia wykorzystać okazję. W tym celu kontaktuje się z przestępcami. Burak trafia do szpitala. Efruz zauważa na onkologii Nisan.