Królowa Bona

Królowa Elżbieta coraz bardziej słabnie. 15 czerwca 1545 roku na zamku w Wilnie żona Zygmunta Augusta umiera. Młody król już niemal jawnie odwiedza Barbarę w zamku Radziwiłłów.