Korona królów

Elżbietka podczas odwiedzin w Sączu, wyznaje, że chciałaby wstąpić do klasztoru. Kazimierz stanowczo odmawia, ale po rozmowie z Jadwigą, pozwala córce zostać kilka dni z babcią. Ligęza coraz bardziej okazuje swoje uczucie Egle, ta jednak ma wątpliwości. Dworzanie czekają na informację, o tym jaki wyrok, lada dzień zapadnie w procesie z Krzyżakami. Czy Królestwo odzyska Pomorze?