Korona królów

Na Wawelu ogromne poruszenie – papież zgodził się na proces przeciwko Krzyżakom. Król chce, aby reprezentował go na nim biskup Grot, ten jednak ma inne plany. Zaskakuje tym króla i dworzan, ale zyskuje aprobatę. Królowa próbuje zbliżyć się do Kazimierza, ale mąż ją ponownie odtrąca.