Korona królów

Gabija bardzo źle się czuje, Eliasz podejrzewa poważną chorobę, która – jeśli jest zaraźliwa – może zagrozić całej okolicy. Wprowadza to na dwór zamieszanie i niepokój. Król dowiaduje się o grabieżach i rozboja