Korona królów

Delegacja polska dociera do Wyszehradu. Obrady okazują się być burzliwe. Witautas, kupiec i krewny Gabiji przywozi do Krakowa córkę Egle – Audre.