Korona królów

Teolog Henryk Bitterfeld dociera na Wawel z Pragi. Jadwiga dostaje w prezencie jego traktat o życiu kontemplacyjnym. Gniewosz zachęca do intryg przeciwko Witoldowi. Witold zamierza wykorzystać szlachetność Spytka do swoich celów. Jagiełło łago