Korona królów

Engelhard chce przechytrzyć Witolda. Panowie krytykują politykę króla wobec Witolda, obawiają się samodzielności Litwy i chcą sami ratować sytuację. Jagiełło wzmocniony przez Jadwigę nie zamierza ulegać nikomu: ani Witoldowi, ani panom polskim