Korona królów

Sirputis próbuje pojednać się z synem. Jagiełło nie zgadza się, żeby stara Tatarka wróciła na ziemie Białej Ordy. Tatarka przeklina króla i umiera w Krakowie. Szczekna przygotowuje horoskop dla królowej. Helena prosi Hankę