Korona królów

Do Krakowa dociera Zygmunt Luksemburski i Opolczyk. Ragana spotyka Mścichnę, która wprowadzi ją na Wawel. Mścichna próbuje zwrócić na siebie uwagę Zygmunta Luksemburskiego, by zdobyć informacje o Janie z Kleparza. Bohun powstrzym