Korona królów

Na rozkaz Jagiełły Bohun porywa Raganę. Eufemia namawia Spytka na spotkanie z Bernardem, bratankiem Opolczyka – to może zakończyć wojnę. Witold proponuje Sirputisowi stanowisko i zachęca, żeby pozostał na Litwie. Dobiesław w rozmowie z Jadwigą