Korona królów

Witold organizuje dwór na wzór zachodni i zaczyna prowadzić politykę zagraniczną wbrew ustaleniom z Jagiełłą. Szczekna chce ukryć przed Jadwigą kronikę Jana z Czarnkowa ze względu na jej antyandegaweński charakter. Synek Skirgiełły dost