Korona królów

Ragana zaczyna szukać zabójcy Skirgiełły. Jagiełło, zamiast do Nowego Sącza, chce jechać do Kijowa. Maria Olgierdówna przywozi wieść o śmierci Skrigiełły. Jagiełło w rozpaczy zapowiada zemstę, wysyła Bohuna, by znalazł mordercę. Maria p