Korona królów

Lato 1392. Maffiolus wciąż próbuje zdobyć biskupstwo. Opolczyk w stroju kupca przybywa do Malborka i oferuje Wallenrodowi rozbiór Polski. Dobiesław podburza Panów Polskich przeciw Jagielle. Jastrzębiec przywozi złe wieści z Rzymu