Korona królów

Rok 1392. Henryk przybywa z tajną misją do Witolda, ale zamiast spełniać zadanie Jagiełły, prosi Witolda o rękę Ryngałły. Po śmierci Radlicy, czas na wybór nowego biskupa – na Wawelu obraduje kapituła kanoników. Gdy Dobiesław optu