Korona królów

Jagiełło wysyła biskupa Henryka z misją dyplomatyczną do Witolda. Eufemia opowiada Jadwidze o swoim młodszym bracie, czym wzrusza królową. Margit chce pomóc Sirputisowi, dlatego prosi o wsparcie Helenę. Jadwiga dowiaduje się, że Hanka j