Korona królów

Lato 1391. Jagiełło zapowiada wyruszenie wojsk na Opolczyka oraz prosi Spytka by przeprowadził śledztwo i złapał szpiega, który donosi Krzyżakom. Spytek śledzi Jana z Tęczyna, widzi jak ten wysyła gońca z listem do Wielunia. Okazuje się, że w