Korona królów

Rok 1390. Jagiełło rusza na wojnę. Witold morduje braci Sirputisa ku przestrodze Litwinom, którzy zbratali się z Polakami. Engelhard zdobywa Grodno. Jan z Kleparza wzbogaca się dzięki Nikodemowi, Mścichna doradza, by za pieniądze wziął sobie g