Korona królów

Rok 1390. Ślub Wigunta, Dymitr z Goraja odkrywa, że Opolczyk chce wypłacić tylko część obiecanego posagu. W karczmie odbywa się wesele Jana z Kleparza i Mścichny. Ragana na granicy śmierci i życia wieszczy, że Litwa przecięta na pół broczy krw