Korona królów

Upokorzony przez Annę Witoldową Czupurna zdradza Klemensowi z Moskorzewa tajemnicę dotyczącą planu Witolda. Jadwiga dostaje list od Zollnera, w którym Wielki Mistrz zapewnia o przyjaźni. Witold wdraża w życie swój plan, ale Klemens z br