Korona królów

Skirgiełło i Wigunt, uwalniając więźniów litewskich, trafiają na Czupurnę. Wobec wygórowanych żądań krzyżackich, Skirgiełło zrywa rozmowy, a Krzyżacy natychmiast chcą wysłać do papieża wiadomość, że Polacy i Litwini dążą do wojny. Jagie