Korona królów

Jadwiga rządzi pod nieobecność Jagiełły, a jej urzędnicy znajdują zapis unieważniający małżeństwo Elżbiety Pileckiej. Gniewosz domaga się zapłaty za swoje usługi, zamiast tego spotyka go upokorzenie. Witold uznaje zwierzchność Skirgiełły. Jagiełło że