Korona królów

Jagiełło bagatelizuje wybryk Opolczyka i prosi go o pomoc. Witold zapewnia żonę, że nie odpuszcza planu odbicia Litwy i powierza Markwardowi misję powiadomienia Krzyżaków o jego zamiarach. Czupurna nie daje Markwardowi kpić z siebie, wierzy, ż