Korona królów

Opolczyk, źle potraktowany przez króla, przybywa za królową na Wawel, urządza ucztę, prowokuje bitwę i zostaje zamknięty. Tymczasem okazuje się, że to Jagiełło miał interes do Opolczyka. Jadwiga Pilecka podstępem zabiega o uwolnienie c&