Korona królów

Jagiełło oznajmia, że wytoczy proces Gniewoszowi. Skirgiełło jest w złym nastroju z powodu ataku krzyżaków na Żmudź i przez Raganę. Korygiełło jest zauroczony Anastazją. Jadwiga sprytnie przekonuje Zbigniewa, by zgodził się na ślub Mścichny i