Korona królów

Jagiełło potwierdza przywileje, które nadała Jadwiga. Witold knuje z Krzyżakami, słyszy to Bohun. Engelhard spiskuje przeciwko Wallenrodowi i subtelnie szantażuje Zollnera, dzięki czemu zostaje marszałkiem. Wilhelm odrzuca propozycję Jagiełły,