Korona królów

Visconti przekonuje Jagiełłę do dobrowolnego oddania Jadwigi Wilhelmowi. Władysław go wyrzuca, po czym wysyła Sirputisa do Wiednia z pieniędzmi dla Wilhelma. Bohun przyznaje się do wspierania Opolczyka i przychodzi Jadwidze z pomocą w sprawie Rusi. B