Korona królów

Spytek relacjonuje Jadwidze, że kolejne ataki na Halicz nie dają zwycięstwa, a do obrońców dołączyły posiłki z Węgier. Pijany Przedbór zostaje napadnięty i ośmieszony, ratuje go Jan z Kleparza. Jan mówi Jagielle, że Przedbó