Korona królów

Jadwiga we Lwowie dementuje plotki rozsiewane przez Opolczyka, zjednuje sobie ludzi i wysyła Miklosza z pojednawczą wiadomością do siostry. W Budzie trwają przygotowania do koronacji. Maria i Zygmunt knują przeciwko Jadwidze. Jagiełło oddaje Oleńkę S